השתלמויות בתחום איפור קבוע

9/12 א' 10:00-13:00 מיקרובליידינג – השתלמות מעשית 
17/12 ב' 17:00-20:00 – ליליאן בר – השתלמות מחיקון + כימיה